Flétna

Flétna je jedním z nejstarších nástrojů, k její výrobě se užívalo rozličných materiálů: dřevo, traviny, rohy, pálená hlína, kosti a kovy. Oblíbená a rozšířená pro svou jednoduchost a dostupnost. Dnes často bývá prvním krůčkem do světa hudby, trochu opomíjená ve stínu složitějších nástrojů. V období renesance a baroku pro ni bylo napsáno velké množství náročných, mistrovských skladeb. Odlišná konstrukce středověkých, renesančních a Barokních fléten ovlivňuje rozsah nástroje, ladění. Druhy fléten – zobcová, panova, příčná, jednoručka, koncovka, fujara a další.
Dnes se používá mnoho druhů zobcových fléten od basové po nejmenší garklein.

Námi nejoblíbenější tyto klacíky a růžky pochází z dílny. Víta Kašpaříka z Velkých Karlovic.