Kobza

Kobza,Šajtholt,Dulcimer……

Název tohoto nástroje je poněkud zavádějící. V Rumunsku se tímto termínem označuje lidový drnkací nástroj velmi podobný loutně. V Čechách se takto nazývá podlouhlý nástroj podobný citeře, který hráč drží na klíně. Dřívkem drženým v levé ruce a nebo prsty přitlačuje jednu nebo dvě melodické struny ke korpusu nástroje mezi dvěma pražci. Zbývající struny slouží jako borduny. Všechny struny bývaly rozeznívány brkem, dnes trsátkem či prstýnky.
Kobza ve střední Evropě již takřka vymizela z lidové hudby, doposud však žije v anglické a americké tradiční hudbě pod označením mountain (appalachian) dulcimer. Nástroj podobný kobze (scheitholt) najdeme také vyobrazen v Praetoriově příručce o hudebních nástrojích .
Naše kobza: vývojový typ vlastní výroby v kombinovaném D a A ladění.