Kolovratec

U nás známější též pod názvem – Niněra, dále Onomat, lat. Organistrum, ang. Hurdy – Gurdy nebo Symphonia, fr. Viella a Roue, ital. Lira tedesca, polsky Lira korbowa, něm. Drehleier, je starý nástroj, jenž se udržel až do dnešní doby. Největší oblibě se těšil ve stol. X. – XII. Ozvučná skříň niněry je potažena několika strunami, z nichž jedna až tři se zkracují klaviaturou, dvě až šest volně přiznívají. Struny se rozeznívají kolem, jež se otáčí klikou. Niněra nazývána organistrum měla dle popisu Gerbertova klávesnici o jedné oktávě; později byla rozšířena až na dvě oktávy s chromatickými půltóny. Od XII. až do XV. stol. nazývána harmonie, symphonie (chifonie), načež, upadla v nemilost a zapomenutí. Praetorius (1618) ji neuznal ani za hodnu popisu a mluví o ní opovržlivě. Ve stol. XVIII. Se však niněra zároveň s musettou těšila tak veliké oblibě, zvláště ve Francii, že na ni koncertovali virtuosové Laroze, Janot, Baton a její stavbě její se věnovali nástrojáři Baton, Louvet, Delaunay v Paříži, Lambert v Nancy a Barge v Toulouse. Skládány byly pro ni sonáty a duetta i školy (Bonin a Corrette). Potom niněra opět klesla na nástroj žebravých a kočovných komediantů.

Naše niněry

Niněra – Symfonie

Za předlohu prvního nástroje posloužil druh niněry objevující se v 13. st., dnes často nazývaný symphonie. Nástroj je vyroben jako třístrunný – melodická struna, struna s vibrační kobylkou (trumpet) a basová struna. Materiál rezonanční smrk, javor, mosaz. Struny kovové v laděním D-g-G .

S trochou smutku jsme se s nástrojem rozloučili, ale zároveň je mi ctí, že tento nástroj nadále slouží u našeho kamaráda Míly. Přeji skupině Dei Gracia, ať jim věrně slouží a vždy ucho posluchače potěší.

Hmatníková niněra

Hmatníková niněra – je hudební nástroj, který se vyvinul z niněry tím způsobem, že se z původních niněr zachoval jen třecí princip tvorby tónu, ale zcela u nich chybí klávesová mechanika, pro niněry jinak typická.
Má hmatníková niněra pro mne byla velkou radostí. Díky tomuto nástroji se mi podařilo vyvrátit omyl v Čechách vžitý, a to že první hmatníkové niněry jsou doloženy až od 17. století. Jako předloha mi posloužil nástroj dle malby z kopule katedrály Španělské Zaragozy Iglesia de San Esteban,ze 14.století. Existuje ještě o 200 let starší malba nástroje tohoto druhu. (Sedm svobodných umění – od Herrada von Landsberg). Opět jeden smutný důkaz o tom jak jsme tady u nás v české kotlině znalostně omezeni . . .
Máte-li zájem poslechnout si nástroje, pochválit či zkritizovat, rádi vás uvítáme na jednom z našich koncertů, je předvedeme přímo v akci, tak jak se na hudební nástroje sluší a patří – těšíme se na vás, váš Subulcus