Trumšajt

Trumšajt, nonnegeige, tromba marina, vyvinul se z monochordu, používaného již ve starém Řecku. Nástroj tvoří dřevěná ozvučná skříň, která bývá někdy dlouhá přes dva metry. Trumšajt mívá jednu, dvě a někdy i více strun vedených přes kobylku zvláštní konstrukce, jejíž volná nožka naráží do těla nástroje což způsobuje typické zabarvení zvuku, podobné trubce. Smyčcem, drženým v pravé ruce, se hraje u hlavy nástroje a nebo u novějších nástrojů, majících jednoduchý hmatník, u kobylky podobně jako na kontrabas. Dnes je používán velmi zřídka ve funkci kontrabasu v lidových kapelách.
Naše libozvučné trumšajty v Pučlošské samotě vyrobené, jsou kontrabasový s hmatníkem a basový s vibrační kobylkou.